Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Egzamin ósmoklasisty

Drukuj
Kategoria: menu lewe
Opublikowano Super User

Egzamin ósmoklasisty

 

Termin

Działania

 

do 28 września 2018

 

zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

 

do 1 października 2018

 

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji o wyborze języka obcego do egzaminu ósmoklasisty

 

do 15 października 2018

 

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później)

 

 

do 9 listopada 2018

 

uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu

 

 

do 20 listopada 2018

 

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

 

 

do 23 listopada 2018

 

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

 

 

do 30 listopada 2018

 

przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu 

 

 

do 15 stycznia 2019

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE do 18 stycznia 2019r.;

przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później)

 

 

do 28 lutego 2019

 

poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

 

do 1kwietnia 2019

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 4 kwietnia 2019r.

 

 

do 12 kwietnia 2019

 

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE

 

15-17 kwietnia 2019

 

 

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie kwietniowym (głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

 

 

do 17 maja 2019

 

 

weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu

 

 

3-5 czerwca 2019

 

 

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

 

 

do 14 czerwca 2019

 

 

odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

 

21 czerwca 2019

 

 

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

- o egzaminie:

 

 

 

2014 Egzamin ósmoklasisty.
Powered by Joomla 1.7 Templates