Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Dobrowolne ubezpieczenie NNW

Drukuj
Kategoria: menu lewe
Opublikowano Super User
Rozmiar czcionki

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy chętni rodzice mogą skorzystać z oferty dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla swoich dzieci. Z przedstawionych ofert Rada Rodziców wybraną ofertę firmy InterRisk ze składką 30 zł i sumą ubezpieczenia 16500 zł.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i każda osoba może a nie musi do niego przystąpić.

Dziecko objęte jest ubezpieczeniem przez 24h/dobę do 31.08.2021 zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWU.

W zakres ubezpieczenia między innymi włączone jest uprawienie sportu, pobyt w szpitalu oraz następstwa zachorowania na covid-19 /szczegóły w OWU/.

Ubezpieczenie dziecka wymagane jest przez szkołę tylko w przypadku organizowania wycieczek zagranicznych. Na dzień dzisiejszy szkoła nie planuje organizowania takich wycieczek w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie uczestniczący w wycieczkach szkolnych powinni również posiadać ubezpieczenie NNW.

Osoby które zdecydują się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mogą wpłacać składkę do 10 października 2020 roku.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ- zobacz...

 

 

 OWU EDU PLUS 2020 - zobacz...

2014 Dobrowolne ubezpieczenie NNW.
Powered by Joomla 1.7 Templates