Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Adopcja serca

Rozmiar czcionki

Adopcja serca

Właśnie mija rok od momentu kiedy społeczność naszej szkoły przystępując do ADOPCJI SERCA zobowiązała się do opieki nad chłopcem z Kengang w Kamerunie. Nestor otrzymuje wsparcie finansowe, które przeznaczane jest na naukę, korzystanie z pomocy lekarskiej oraz dożywianie. Długo czekaliśmy na kolejne informacje na temat naszego podopiecznego.

Dziś otrzymaliśmy od Nestora pierwszy list, który sprawił nam ogromną radość. Jego teść przetłumaczyła siostra z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek.

SU

 

ADOPCJA SERCA

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Kierując się nauką patrona naszej szkoły, błogosławionego Jana Pawła II, jesienią 2013 roku rozpoczęliśmy przygotowania do włączenia się w piękne dzieło pomocy jakim jest Adopcja Serca, zgłaszając się do siostry T. Gieńko z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek oraz rozpoczynając zbiórkę pieniędzy.

Celem tego rodzaju pomocy jest przede wszystkim umożliwienie dziecku wykształcenia, które najczęściej jest odpłatne. Wpłacając raz w roku określoną sumę pomagamy mu ukończyć szkołę podstawową i kontynuować naukę w szkole średniej. Ma ono też większą szansę skorzystania z pomocy lekarskiej, jest dożywiane. Do adopcji serca, wybierane są dzieci z rodzin wielodzietnych i bardzo biednych, sieroty, bądź nie mające któregoś z rodziców.

W grudniu otrzymaliśmy informację, że społeczność Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie została przyjęta do grona rodzin adopcyjnych. Pod naszą opiekę został oddany chłopiec z Kamerunu.

Nestor Mbou Lah urodził się 4 stycznia 2003 roku w Kengang. Obecnie chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ma starsze i młodsze rodzeństwo. Jego rodzina jest bardzo biedna. Utrzymuje się z pracy na roli, gdzie wszyscy ciężko pracują.

Już teraz serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom oraz rodzicom. Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy niezwłocznie dokonać wpłaty wymaganej kwoty na potrzeby naszego podopiecznego.

„Bardzo serdecznie pragnę podziękować za nadesłaną ofiarę dla dziecka zaadoptowanego na odległość w Kamerunie. Życzę błogosławionego Roku 2014, niech będzie pełen pokoju w sercu, w rodzinie i na całym świecie. Szczęść Boże”

s.Teresa Gieńko

Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje o Nestorze.

SU

Więcej na stronie" Młodzi dla Kamerunu"

2014 Adopcja Serca.
Powered by Joomla 1.7 Templates