Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Adopcja serca

Rozmiar czcionki

Adopcja serca

Właśnie mija rok od momentu kiedy społeczność naszej szkoły przystępując do ADOPCJI SERCA zobowiązała się do opieki nad chłopcem z Kengang w Kamerunie. Nestor otrzymuje wsparcie finansowe, które przeznaczane jest na naukę, korzystanie z pomocy lekarskiej oraz dożywianie. Długo czekaliśmy na kolejne informacje na temat naszego podopiecznego.

Dziś otrzymaliśmy od Nestora pierwszy list, który sprawił nam ogromną radość. Jego teść przetłumaczyła siostra z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek.

SU

 

ADOPCJA SERCA

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Kierując się nauką patrona naszej szkoły, błogosławionego Jana Pawła II, jesienią 2013 roku rozpoczęliśmy przygotowania do włączenia się w piękne dzieło pomocy jakim jest Adopcja Serca, zgłaszając się do siostry T. Gieńko z Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek oraz rozpoczynając zbiórkę pieniędzy.

Celem tego rodzaju pomocy jest przede wszystkim umożliwienie dziecku wykształcenia, które najczęściej jest odpłatne. Wpłacając raz w roku określoną sumę pomagamy mu ukończyć szkołę podstawową i kontynuować naukę w szkole średniej. Ma ono też większą szansę skorzystania z pomocy lekarskiej, jest dożywiane. Do adopcji serca, wybierane są dzieci z rodzin wielodzietnych i bardzo biednych, sieroty, bądź nie mające któregoś z rodziców.

W grudniu otrzymaliśmy informację, że społeczność Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie została przyjęta do grona rodzin adopcyjnych. Pod naszą opiekę został oddany chłopiec z Kamerunu.

Nestor Mbou Lah urodził się 4 stycznia 2003 roku w Kengang. Obecnie chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ma starsze i młodsze rodzeństwo. Jego rodzina jest bardzo biedna. Utrzymuje się z pracy na roli, gdzie wszyscy ciężko pracują.

Już teraz serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom oraz rodzicom. Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy niezwłocznie dokonać wpłaty wymaganej kwoty na potrzeby naszego podopiecznego.

„Bardzo serdecznie pragnę podziękować za nadesłaną ofiarę dla dziecka zaadoptowanego na odległość w Kamerunie. Życzę błogosławionego Roku 2014, niech będzie pełen pokoju w sercu, w rodzinie i na całym świecie. Szczęść Boże”

s.Teresa Gieńko

Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje o Nestorze.

SU

Więcej na stronie" Młodzi dla Kamerunu"

2014 Adopcja Serca.
Powered by Joomla 1.7 Templates