Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Rozkład dnia

Drukuj
Rozmiar czcionki

ROZKŁAD DNIA


Godzina

Forma zajęć i aktywności uczniów.

6.00 – 7.30

Zajęcia indywidualne, swobodna zabawa

11.20 – 12.20

Sprawdzenie obecności, gry i zabawy wg własnych zainteresowań, wyjście na plac zabaw.

12.20- 12.45

Sprawdzenie obecności, sprawy bieżące, rozmowy wychowawcy z dziećmi. Obiad.

12.45- 14.20

Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawcę świetlicy. Konkursy. Zabawy integrujące grupę, zabawy sportowe, pobyt dzieci w salce gimnastycznej lub na świeżym powietrzu.

14.20 – 14.20

Zajęcia plastyczne. Zabawy ruchowe przy muzyce. Odrabianie zadań domowych, zajęcia komputerowe. Gry i zabawy dowolne.

14.00 – 15.00

Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawcę świetlicy. Konkursy. Wyjście na boisko szkolne, plac zabaw.

15.20 -16.30

Bajki na DVD/ gry i zabawy dydaktyczne, kolorowanki tematyczne, rysowanie, gry w karty, gry planszowe, puzzle. Porządkowanie sali świetlicowej

 

2014 Rozkład dnia.
Powered by Joomla 1.7 Templates