Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Regulamin

Drukuj
Rozmiar czcionki

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

1. Przychodząc do świetlicy powiedz „dzień dobry".

2. Połóż starannie swój tornister we właściwym miejscu.

3. Nie niszcz mebli, gier, czasopism, wyposażenia świetlicy, własności koleżanek i kolegów.

4. Czasie sprawdzania listy obecności zachowuj się cicho i nie przeszkadzaj .

5. Zawiadom wychowawcę, że chcesz skorzystać z toalety - zachowaj tam czystość i porządek.

6. Nie wychodź ze świetlicy bez zgody nauczyciela - wychowawcy

7. Dbaj o czystość pomieszczenia oraz miejsca pracy i zabawy.

8. Telefonu komórkowego używaj tylko po wcześniejszym zapytaniu wychowawcy

9. Odłóż na miejsce kompletną grę, zabawkę lub czasopismo, gdy skończysz je używać.

10. Staraj się zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, zajęcia lub oglądanie bajek

11. Żyj w przyjaźni ze wszystkimi, bądź miły, taktowny i uprzejmy.

12. Jedz i pij w wyznaczonym miejscu

13. Szanuj dekoracje, wystrój sali, kwiaty, pracę wychowawców, pań sprzątaczek, pracowników kuchni.

14. Chodź ładnie w parach na stołówkę i plac zabaw

15. Nie hałasuj - mów cicho i spokojnie oraz używaj kulturalnych słów.

16. Słuchaj i wykonuj polecenia wychowawcy, reaguj na prośby kolegów.

17. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

18. Nie odsuwaj krzesła koledze, nie siadaj na stole

19. Zaprzyjaźnij się ze słowami - „ proszę - przepraszam - dziękuję"

20. Cenne zabawki i skarby zostawiaj w domu – świetlica i wychowawca nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.

21. Na placu zabaw nie oddalaj się od grupy, baw się w zasięgu wzroku i słuchu nauczyciela

22. Jeśli zdarzy się coś złego poinformuj o tym nauczyciela.

23. Idą do sklepiku, szatni , na dodatkowe zajęcia zachowujemy się spokojnie, nie biegamy

24. Wyjście do domu zgłoś nauczycielowi, nie zapomnij powiedzieć „do widzenia”.

PAMIĘTAJ! Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w świetlicy zależy w dużym stopniu od Ciebie oraz przestrzegania zasad kodeksu i regulaminu świetlicy szkolnej

2014 Regulamin.
Powered by Joomla 1.7 Templates