Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Grono pedagogiczne

Drukuj
Rozmiar czcionki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Robert Wadycki

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Małgorzata Mróz

 

 

Wicedyrektor szkoły

Edukacja wczesnoszkolna

 Wychowawca klasy2b

 

 

 

mgr Ewa Adamska

 

Pedagog

Pedagog specjalny,

Zajęcia rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne,

świetlica.

 

 

 

mgr Lucyna Barszcz

 

Edukacja wczesnoszkolna,

świetlica

Wychowawca klasy3a

 

 

 mgr Kinga Buras

 

Katechetka

 

 

 mgr Michał Czernecki

 

Muzyka

 

 

 

mgr Anna Czyż-Wałaszek

 

Język niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Świetlica

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

mgr Ewa Fiksak-Krakowska

 

Geografia

Przyroda

ZKK

ZŚK

Wychowawca klasy 4b

 

 

 Ks. mgr Dominik Furgał

 

Religia

 

 

 

mgr Romualda Gac

 

Język polski

Wychowawca klasy 4b

 

 

 

 

mgr Romualda Gac

 

Język polski

ZŚK

Wychowawca klasy 5b

 

 

 

 

mgr Jolanta Gaweł

 

Język polski

ZŚK

Wychowawca klasy 6a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

mgr Monika Gdowska

 

Matematyka

Informatyka

ZŚK

WdŻR

 

 

 

 

mgr Urszula Hajduk-Budzik

 

Język angielski

Doradztwo zawodowe

ZŚK

Wychowawca klasy 7a

 

 

 

 

 

mgr Jarosław Horbacewicz

 

 

 

 

Informatyka

Edukacja informatyczna

Robotyka i programowanie

 

 

 

 

mgr Maria Janas

 

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Wychowawca klasy3b

 

  

 

mgr Barbara Kluza

 

Matematyka

Wychowawca klasy 6b

 

 

mgr Maria Kozioł

 

Historia

ZŚK

ZKK 

Wychowawca klasy 8a

 

 

 mgr Justyna Krzysztofek

 

Psycholog

 

mgr Agata Kuca

 

 

Wychowanie fizyczne,

Świetlica

 

 

ks. Tomasz Lelito

 

Religia

 

 

mgr Rafał Łabuz

 

Wychowanie fizyczne,

świetlica

 

 

 

mgr Małgorzata Madeja

 

Edukacja wczesnoszkolna

ZDW

Świetlica

Wychowawca klasy 1a

 

 

mgr Grzegorz Mikuszewski

 

Fizyka

 

 

 

 

mgr Paulina Obrzut

 

Edukacja wczesnoszkolna

Rewalidacja

Wychowawca klasy  2a

 

 

mgr Elżbieta Onik

 

Bibliotekarz

Świetlica

 

 

 mgr Agnieszka Papuga

 

 

Język polski

Doradca zawodowy

 

 

mgr Monika Pawłowicz

 

Wychowanie fizyczne

 

Pedagog specjalny

 

 

 

mgr Barbara Rymek

 

 

Logopedia

Świetlica

 

 

 

mgr Marta Seruś

 

Historia

WOS

ZŚK

Świetlica

Wychowawca klasy 7b

 

 

mgr Anna Smęda

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

 mgr Beata Stelmach

 

Język angielski

ZŚK

Świetlica

 

 

 

 

mgr Marta Szostek

 

 

Matematyka

ZDW

ZŚK

Wychowawca klasy 4a

 

 

 

 

mgr Maria Wiśniewska-Bochenek

 

Biologia

ZŚK

Świetlica

 

 

 

 

 

 

mgr Marzena Wojtal

 

 

Plastyka

Technika

Świetlica

Wychowawca klasy 5a

 

 

 

 mgr Joanna Wożniczka

 

Chemia

ZŚK

 

2014 Grono pedagogiczne.
Powered by Joomla 1.7 Templates