Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Grono pedagogiczne

Drukuj

 

 

 

 

 

mgr Robert Wadycki

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Dyrektor szkoły

 

 

mgr Małgorzata Mróz

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Świetlica szkolna

Wicedyrektor szkoły

 

 

 

mgr Ewa Adamska

 

Pedagog

Zajęcia rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne.

 

 

 

mgr Lucyna Barszcz

 

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wychowawca klasy1a

 

 

 mgr Michał Czernecki

 

Muzyka

 

 

 

mgr Anna Czyż-Wałaszek

 

Język niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

mgr Ewa Fiksak-Krakowska

 

Geografia

Przyroda

Wychowawca klasy 4b

 

 

mgr Romualda Gac

 

Język polski

Wychowawca klasy 3a

 

 

 

 

 

mgr Jolanta Gaweł

 

Język polski

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia dydaktyczno wychowawcze

Wychowawca klasy 6a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

mgr Monika Gdowska

 

Matematyka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

 

 

mgr Urszula Hajduk-Budzik

 

Język angielski

Doradca zawodowy

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Wychowawca klasy 7B

 

 

 

 

 

 

mgr Jarosław Horbacewicz

 

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Zajęcia techniczne

Technika

 

 

 

 

mgr Maria Janas

 

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rewalidacyjne

Wychowawca klasy 1b

 

 

 

mgr Paulina Kantor

 

 

Język polski 

 

 

 

mgr Barbara Kluza

 

Matematyka

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze 

Wychowawca klasy 6b

 

 

mgr Maria Kozioł

 

Historia

Historia i społeczeństwo

WOS

 

 

mgr Agata Kuca

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

Ks. mgr Krzysztof  Kutek

 

Religia

 

 

 mgr Galia Kuta

 

Język angielski

 

 

 

mgr Rafał Łabuz

 

Wychowanie fizyczne

 

 

Nauczyciel matematyki

 

Matematyka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

 

mgr Małgorzata Madeja

 

Edukacja wczesnoszkolna

Świetlica

Wychowawca klasy 2b

 

 

 mgr Renata Małochleb

 

Język polski

 

 

 

ks. mgr Sylwester  Miciniak

 

Religia


 

 

 

mgr Grzegorz Mikuszewski

 

Fizyka

Wychowawca klasy 3B

 

 

 

mgr Paulina Obrzut

 

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 3 a

 

 

mgr Michał Olszewski

 

Chemia


 

 

mgr Elżbieta Onik

 

Bibliotekarz

 

 

 

mgr Agnieszka Papuga

 

Język polski

Wychowawca klasy 8 b

 

 

mgr Rita Pasiecznik

 

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Monika Pawłowicz

 

Wychowanie fizyczne

Świetlica szkolna

 

 

mgr Katarzyna Podraza-Rzepecka

 

 

Logopedia

 

 

 

 

 

mgr Klaudia Reiskittel

 

Plastyka

Zajęcia komputerowe

Informatyka

Wychowawca klasy 5a

 

 

 

mgr Barbara Rymek

 

Język polski

Logopedia

Wychowawca klasy 8 a

 

 

Ks. mgr Józef Rzepka

 

Religia

 

 

mgr Marta Seruś

 

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowawca klasy 7a

 

 

 

mgr Janina Skalak

 

Przyroda

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

mgr Ewa Słoboda

 

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 2 a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  1 – 3.

 

 

 mgr Beata Stelmach

 

Język angielski

 

 

 

mgr Marta Szostek

 

 

Matematyka

Wychowawca klasy 4a

 

 

 

 

mgr Maria Wiśniewska-Bochenek

 

Biologia

Geografia

Wychowawca klasy 3 C

 

 

 

 

 

mgr Marzena Wojtal

 

 

Język niemiecki

Technika

Zajęcia techniczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowawca klasy 5b

 

 

 

mgr Małgorzata Wiśnicka

 

Świetlica szkolna

 


 

2014 Grono pedagogiczne.
Powered by Joomla 1.7 Templates