Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Ważne terminy

Drukuj

Ważne terminy.

 

 

Terminy

Wydarzenie

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 24.09.2018

 Zebranie z rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

 

 12.10.2018 

 

 Szkolne obchody Dnia Nauczyciela

 25.10.2018

 

 Święto Patrona Szkoły

 11.11.2018

 

 Gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

 11.01.2019 

 

 Klasyfikacja uczniów – śródroczna

 29.01.2019

 

 Zebranie ogólne – podsumowanie I okresu.

 1.02.2019

 

 Początek drugiego okresu

 10-12.04.2019

 

 Egzamin gimnazjalny

 15-17.04.2019

 

 Egzamin ósmoklasisty

 13.05.2019

 

 Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

 

 6.06.2019

 

 Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych rocznych i końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

 13.06.2019

 

 Klasyfikacja roczna

 21.06.2019

 

 Zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

2014 Ważne terminy.
Powered by Joomla 1.7 Templates