Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Dobrowolne ubezpieczenie NNW

Drukuj
Rozmiar czcionki

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy chętni rodzice mogą skorzystać z oferty dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla swoich dzieci. Z przedstawionych ofert Rada Rodziców wybraną ofertę firmy InterRisk ze składką 30 zł i sumą ubezpieczenia 16500 zł.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i każda osoba może a nie musi do niego przystąpić.

Dziecko objęte jest ubezpieczeniem przez 24h/dobę do 31.08.2021 zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWU.

W zakres ubezpieczenia między innymi włączone jest uprawienie sportu, pobyt w szpitalu oraz następstwa zachorowania na covid-19 /szczegóły w OWU/.

Ubezpieczenie dziecka wymagane jest przez szkołę tylko w przypadku organizowania wycieczek zagranicznych. Na dzień dzisiejszy szkoła nie planuje organizowania takich wycieczek w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie uczestniczący w wycieczkach szkolnych powinni również posiadać ubezpieczenie NNW.

Osoby które zdecydują się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mogą wpłacać składkę do 10 października 2020 roku.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ- zobacz...

 

 

 OWU EDU PLUS 2020 - zobacz...

2014 Dobrowolne ubezpieczenie NNW.
Powered by Joomla 1.7 Templates