Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 
Drukuj

Ekologia w naszej szkole

Więcej zdjęć w galerii-zobacz...

W naszej szkole w ciągu całego roku szkolnego prowadzone są działania ekologiczne,. Zadania i cele edukacyjne realizowane są w ramach programów wychowawczych, kółek: biologicznego, geograficznego, ekologicznego, w ramach działalności organizacji szkolnych LOP i SU oraz na wszystkich zajęciach edukacyjnych.

W związku z deklaracją uczestnictwa w akcji „Listy dla Ziemi” prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Arka w klasach 1 – 3 realizowane są cykle zajęć „Ziemia naszym darem”, w których poruszane są tematy związane z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami, segregacją śmieci, powtórnym wykorzystaniem odpadów. Dzieci ponadto zakupiły do wykorzystania na zajęciach książeczki „Ekologia”, obejrzały ekologiczne filmy edukacyjne. Wykonują również różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem tablic interaktywnych, które w formie zabawy podnoszą świadomość ochrony środowiska. Podczas wycieczek terenowych podejmują działania związane ze sprzątaniem najbliższego otoczenia – teren wokół szkoły oraz Las Kruk.

Uczniowie klas 1 – 3 SP po cyklu zajęć przystąpiły do pisania LISTÓW dla ZIEMI, zorganizowany został również konkurs plastyczny na plakat nt „Dbamy o nasze środowisko”.

1 m-ce Patrycja Nowak kl. 1b

2 m-ce Martyna Jania kl. 1b, Kacper Smoła kl. 1b

3 m-ce Gabriela Bałut kl. 2a, Adrian Marcinek kl. 1a

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na szkolnej wystawce.

W klasach trzecich przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej.

1 m-ce Mateusz Hoim kl. 3a

2 m-ce Kacper Bednarz kl. 3a

3 m-ce Nikodem Jaworski kl. 3a i Marcel Mądel kl. 3b

Uczniowie Ci wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami ekologicznymi. Wszyscy zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody .

Uczniowie wykonują ponadto wiele dodatkowych prac plastycznych i technicznych związanych z tą tematyką np. „pożeracze baterii”, albumy przyrodnicze, zabawki ekologiczne.

W klasach 4 – 6 oraz gimnazjum uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach godziny wychowawczej, lekcji przyrody, biologii. Na lekcjach języka polskiego uczniowie pisali LISTY DLA ZIEMI. Również na tych etapach edukacyjnych zorganizowany został konkurs plastyczny na plakat „Chroń Ziemię”. Uczniowie gimnazjum przeprowadzają akcję sadzenia drzew i kwiatów. Młodzież uczestniczyła w konkursie tematycznym „Młodzież w lasach Europy – Young People In European Forests” YPEF 2012/2013 organizowanym przez Lasy Państwowe.

Samorządy Uczniowskie na każdym etapie edukacyjnym podjęły zbiórkę makulatury, zbierają plastikowe zakrętki oraz zużyte baterie. W każdej klasie wykonano tablice tematyczne, wystawy prac plastycznych.

Podsumowaniem działań będzie zorganizowany DZIEŃ ZIEMI, gdzie promowane będą ekologiczne zachowania min. pokaz strojów ekologicznych.

Uczniowie naszej szkoły na każdym szczeblu edukacyjnym pisali LISTY DLA ZIEMI, które skierowane były dla dorosłych. Tematyka listów dotyczyła głównie gospodarki odpadami i recyklingu. Uczniowie zabrali listy do domów i przekazali dorosłym. Zorganizowano również wystawę listów w szkole. Najciekawsze listy zostaną wysłane do Fundacji Arka i wezmą udział w konkursie –List Roku. Prezentujemy najciekawsze listy, wybrane przez nauczycieli polonistów w konkursie szkolnym.

Kategoria: klasy 1-3 szkoła podstawowa

I m-ce Daria Podraza klasa kl.3a,

Wyróżnienie Kacper Bednarz kl.3a

Kategoria: klasy 4-6 szkoła podstawowa

I m-ce Sebastian Mondel kl.5a,

Wyróżnienie: Aleksandra Warias kl. 5a, Magdalena Hoim kl.6b, Angelika Sarad kl. 6b, Katarzyna Zgłobiś 5a

Kategoria: klasy 1-3 gimnazjum

I m-ce Patrycja Nosal kl. IIIA,

Wyróżnienie: Aleksandra Chrupek kl. IIIC

2014 "Listy do ziemi" .
Powered by Joomla 1.7 Templates